Prowadzimy rzetelną księgowość dla nieruchomości, zgodnie z przyjętymi przez Wspólnotę Mieszkaniową zasadami prowadzenia ewidencji księgowej.

  • sporządzanie okresowego i rocznego sprawozdania finansowego
  • prowadzenie księgowości zgodnie z przyjętymi przez Wspólnotę Mieszkaniową zasadami prowadzenia ewidencji księgowej, z możliwością sprawdzania salda przez Właścicieli
  • rozliczanie właścicieli z opłat związanych z kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej i lokali
  • prowadzenie czynności windykacyjnych,
  • regulowanie w imieniu i ze środków Wspólnoty podatków i opłat publicznoprawnych dotyczących nieruchomości wspólnej