• Założenie i prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji technicznej
 • Zlecanie corocznych przeglądów eksploatacyjnych
 • Zlecanie pięcioletnich przeglądów eksploatacyjnych
 • Nadzór nad usuwaniem  usterek oraz bieżącą konserwacją obiektu
 • Planowanie remontów oraz modernizacji
 • Wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty, modernizacje w budynku

Aktualnie współpracujemy z wyspecjalizowanymi i sprawdzonymi firmami, zapewniającymi pełną obsługę konserwatorsko-remontową w zakresie:

 • prac budowlanych, murarskich, malarskich i fliziarskich
 • usług stolarskich i renowacji stolarki okiennej, drzwiowej i dachowej
 • montażu i remontu instalacji elektrycznej
 • usług hydraulicznych, wodno-kanalizacyjnych i c.o.
 • usług szklarskich
 • usług kominiarskich i gazowych