Profesjonalne zarządzanie najmem:

W skład usług związanych z zarządzaniem najmem długo i/lub krótkoterminowym wchodzą min:

POZYSKIWANIE I OBSŁUGA NAJEMCÓW

  • poszukiwanie najemcy polegające na przygotowaniu oferty, umieszczenia ogłoszeń na portalach internetowych oraz wśród współpracujących biur nieruchomości, organizowaniu wizyt na nieruchomości, przedstawieniu właścicielowi potencjalnych kandydatów na najemców i prowadzeniu negocjacji;
  • podpisanie umowy najmu w imieniu właściciela, przekazanie lokalu najemcy wraz ze szczegółowym protokołem zdawczo-odbiorczym;
  • dbanie o należyty stan lokalu poprzez nadzór nad przebiegiem umowy najmu;

KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DLA POTRZEB NAJEMCY

HOME STAGING I PROFESJONALNE SESJE ZDJĘCIOWE – przygotowanie nieruchomości do sprzedaży bądź do wynajmu w celu przyspieszenia sprzedaży lub wynajmu za możliwie najwyższą cenę.

HOUSEKEEPING – specjalistyczne usługi porządkowe wykonywane aby przygotować mieszkanie pod wynajem.