• SPRZĄTANIE WEWNĄTRZ BUDYNKU:
    zamiatanie i mycie klatek schodowych, oraz wind mycie drzwi wejściowych, okien (dostępnych z klatki schodowej) , kaloryferów, skrzynek pocztowych, balustrad i lamperii sprzątanie korytarzy piwnicznych, suszarni , wózkowni, podziemnych miejsc postojowych.

 

  • SPRZĄTANIE Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU:
    odśnieżanie chodników, placów i dróg wewnętrznych, ręczne oczyszczanie chodników, placów i dróg wewnętrznych, sprzątanie altan śmietnikowych.

 

  • UTRZYMANIE I PIELEGNACJA ZIELENI